.........................................Nefrológia

prevencia,diagnostika a liečba

Špecializovaný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho alebo chronického postihnutia obličiek v dôsledku primárnych chorôb, alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých dochádza k sekundárnemu postihnutiu obličiek.

Stredom záujmu sú obličky, ktoré majú komplexnú štruktúru zodpovedajúcu ich úlohám v rámci vylučovania metabolických produktov, regulácie telových tekutín a solí, regulácie krvného tlaku a sekrécie hormónov. Súčasťou celého komplexu je aj odvodný močový trakt, ktorého hlavnou funkciou je exkrécia - vylučovanie moču.

 

Odborná náplň činnosti nefrologicko – pediatrickej ambulancie

Ľudská oblička od narodenia do dospelosti prechádza dôležitými morfologickými a štruktúrovými zmenami, ktoré sú najvýraznejšie v novorodeneckom, dojčeneckom a neskôr v pubertálnom období života.
Úlohou nefrológa – pediatra je správna interpretácia uvedených zmien, včasná diagnostika ešte nie manifestného obličkového ochorenia.
prevencia,diagnostika a liečba Hlavnou náplňou a prvoradou úlohou je prevencia chronického postihnutia obličiek v klinicky nemom štádiu ochorenia. Spektrum diagnóz predstavujú: vrodené anomálie obličiek a odvodných močových ciest, zápalové a autoimunitné ochorenia obličiek, obličkové zlyhania vzniknuté primárne a sekundárne , s možným následkom chronického postihnutia.
Zmeny vzniknuté v detskom veku, bez včasného a cieleného liečenia zvyšujú riziko vzniku chronického zlyhania obličiek so závažnou progresiou v dospelosti, čo vedie v zvýšenej miere k nutnosti dialyzačnej liečby so všetkými následkami.

ordinačné hodiny

Pondelok
Klinický deň
16:00 - 17:30 konzultácie výsledkov
Utorok
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30 - konzultácie
Streda
7:30 - 13:00
14:00 - 19:00
Štvrtok
7:30 - 13:30
Piatok
7:30 - 13:30

---------------------------